محلی برای یافتن بهترین هنرمندان برای انجام پروژه ها و برونسپاری

به کارگیری هنرمند فریلنسر (آزادکار) ثبت نام انجام دهنده

سینه پورت برونسپار چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید آزادکاران برای شما انجام دهند

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس به کار گیری افراد موردعلاقه و ارسال پروژه

استفاده از سینه پورت برونسپار برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد و در صورت بروز اختلاف آن را حل خواهیم کرد

آشنایی با هنرمندان آزادکار و دیدن نمونه کارها و نظرات دیگران

خسرو کشاورز

فیلمبردار، مشاور کارگردان

200,000تومان/ساعت
11 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

امیر عودی نژاد

بازیگر

2,000تومان/ساعت
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

میکاییل خبازبابایی

تدوینگر

2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فاطمه پناهی

تدوینگر و موشن گرافیست

38,000تومان/ساعت
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه های منتشر شده

آنچه را که مشتریان ما می گویند بخوانید:

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید و اگر پروژه ای برای انجام دادن دارید به هنرمندان بسارید

شروع به کار