محلی برای یافتن بهترین هنرمندان برای انجام پروژه ها و برونسپاری

به کارگیری هنرمند فریلنسر (آزادکار) ثبت نام انجام دهنده

سینه پورت برونسپار چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید آزادکاران برای شما انجام دهند

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس به کار گیری افراد موردعلاقه و ارسال پروژه

استفاده از سینه پورت برونسپار برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد و در صورت بروز اختلاف آن را حل خواهیم کرد

آشنایی با هنرمندان آزادکار و دیدن نمونه کارها و نظرات دیگران

مهرداد بزرگ زاده

طراح وب

30,000تومان/ساعت
5 سال تجربه 3 پروژه کار کرده

Yaghoob Moradi tayyebi

حرفه

200تومان/ساعت
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

هدی اسماعیل تبار

تدوینگر

10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

محمد حسن صفری

بازیگر فیلم و سریال - گوینده

200,000تومان/ساعت
13 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه های منتشر شده

آنچه را که مشتریان ما می گویند بخوانید:

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید و اگر پروژه ای برای انجام دادن دارید به هنرمندان بسارید

شروع به کار