تعرفه ارسال پروژه

بسته مناسب خود را انتخاب نمایید

  • رایگان برای 1 پروژه،نمایش در 30 روز. با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه رایگان خواهید بود که ۵ روز در سایت نمایش داده خواهد شد. این بسته به صورت خودکار در هنگام ثبت نام برای شما فعال شده است.
  • 10,000 تومان برای 4 پروژه،نمایش در 30 روز. با این بسته شما قادر به ارسال ۴ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد
  • 25,000 تومان برای 10 پروژه،نمایش در 30 روز. با این بسته شما قادر به ارسال ۱۰ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

بسته شما:

تغییر بسته

روش پرداخت
روش پرداخت مناسب خود را انتخاب کنید

  • پرداخت پی Pay.ir پرداختتان را انجام دهید
  • payping Send your payment to our payping account
  • زرین پال پرداخت از طریق زرین پال
  • آیدی پی پرداخت از طریق درگاه آیدی پی
  • parsian Send your payment to our parsian account
  • اعتبار اعتبار موجود: 0 تومان