پیام خصوصی چیست؟

دارای پیام خصوصی برای فریلنسر و کارفرما قبل از پرداخت:

یکی از امکانات خوب و کاربردی سایت فریلنسری خدمات هنری، این است که قبل از واریز مبلغ توسط کارفرما، کارفرما می تواند بوسیله سیستم پیام خصوصی با فریلنسر صحبت نماید و توضیحات بیشتر کار را برای او بازگو کند.
به این ترتیب تا حدود زیاری می شود که از سلامت کار و پرداخت اطمینان حاصل کرد.

پیام خصوصی فریلنسر

نظر