سیستم اعتبار و سپرده امن برای فریلنسر و کارفرما

سیستم اعتبار و سپرده امن:

بدون شک یکی از مهمترین مراحل در سیستم های برونسپاری پروژه، سیستم پرداخت امن است.

سیستم پرداخت امن به گونه ای است که مبلغ واریز شده توسط کارفرما به صورت مستقیم به حساب فریلنسر واریز نخواهد شد و این مبلغ در سیستم قفل شده تا کارفرما کار را تایید کند و پس از اعلام اتمام کار توسط کارفرما این مبلغ به اعتبار فریلنسر اضافه خواهد شد.

و سیستم اعتبار به شما اجازه شارژ اعتبار و استفاده از آن برای واریز در مراحل مختلف پروژه را خواهد داد.

به این صورت کارفرما بعد از اطمینان از صحت انجام پروژه می تواند مبلغ را برای انجام دهنده آزاد کند. همین اطمینان خاطر برای انجام دهنده خواهد بود که در موقع مقرر و توافق شده به دستمزد خود خواهد رسید بنابراین با خیال راحت کار را انجام خواهد داد.

پرداخت امن چیست؟

نظر