فرایند کار سایت خدمات هنری را اینجا بیاموزید

          

فرایند اجرایی سامانه

ارسال درخواست

تقاضای ایجاد یک فراخوان جذب همکار و هنرمند به صورت آنلاین به سیستم توسط کاربر کارفرما ارسال می شود.

بررسی فراخوان

مدیریت سایت به دقت درخواست کارفرما را بررسی و در صورت تایید آن را منتشر می‌کند.

پیشنهاد هنرمندان جویای کار

هنرمندان آزادکار پس از اطلاع از هر فراخوان، پیشنهاد خود را از نظر مالی و زمانی ارایه می‌دهند.

بررسی پیشنهادات

کارفرما، پیشنهادات هنرمندان را بررسی می‌کند و می تواند با آن‌ها گفتگو کنند.

انتخاب یک هنرمند فریلنسر

کارفرما از میان هنرمندان یک نفر را برای انجام کار خود بر می‌گزیند

انجام کار

هنرمندان کارهای شما را با هزینه متناسب و با تعهد بسیار انجام خواهند داد.

نظر