پروژه تمام وقت چیست؟

همانطور که می‌دانید، قراردادن اطلاعات تماس در سایت مجاز نیست، اما استثنا نیز وجود دارد.

اگر به دنبال استخدام نیرو به صورت پاره وقت یا تمام وقت هستید، اگر می‌خواهید اطلاعات تماس فریلنسر را داشته باشید، واگر می‌خواهید خارج از سایت با فریلنسر در ارتباط باشید، پروژه شما حتما می‌بایست بصورت تمام وقت ایجاد شود.

زمانی که شما پروژه را تمام وقت می‌کنید، همچنان می‌توانید از سیستم میزکار استفاده کنید.

برای تمام وقت کردن پروژه خود، هنگام ایجاد پروژه جدید، روی گزینه تمام وقت کلیک کنید.

نظر