پروفایل علی جهانگرد

علی جهانگرد آهنگساز
25 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

آهنگساز. رهبر ارکستر.

عضو پیوسته خانه موسیقی ایران.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید