پروفایل علی احمدی

علی احمدی تصویربردار و تدوین گر
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

….

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید