پروفایل امیرحسین بدخشان فر

امیرحسین بدخشان فر بازیگر
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

حضور در چند پلان از سریالهای ستایش ۳ (با دیالوگ) _سریال نوروزی نون.خ (با دیالوگ) _ سریال نوروزی زوج یا فرد (با دیالوگ) _ سریال دلدار مناسبتی ماه رمضان (با دیالوگ) _ اجرای استیج نمایشگاهی _ امور هماهنگی بازیگران _ روابط عمومی و … _ شماره تماس 09102124700 ./.

جوایز:

حضور در چند پلان از سریالهای ستایش 3 (با دیالوگ) _سریال نوروزی نون.خ (با دیالوگ) _ سریال نوروزی زوج یا فرد (با دیالوگ) _ سریال دلدار مناسبتی ماه رمضان (با دیالوگ) _ اجرای استیج نمایشگاهی و ... _ شماره تماس 09102124700 ./.

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • بازیگری

  سیمانگر فارا

  1397/02 - حالا

  حضور در چند پلان از سریالهای ستایش ۳ (با دیالوگ) _سریال نوروزی نون.خ (با دیالوگ) _ سریال نوروزی زوج یا فرد (با دیالوگ) _ سریال دلدار مناسبتی ماه رمضان (با دیالوگ) _ اجرای استیج نمایشگاهی _ امور هماهنگی بازیگران _ روابط عمومی و … ./.

 • بازیگری

  سیمانگر فارا

  1397/02 - حالا

  حضور در چند پلان از سریالهای ستایش ۳ (با دیالوگ) _سریال نوروزی نون.خ (با دیالوگ) _ سریال نوروزی زوج یا فرد (با دیالوگ) _ سریال دلدار مناسبتی ماه رمضان (با دیالوگ) _ اجرای استیج نمایشگاهی _ امور هماهنگی بازیگران _ روابط عمومی و … ./.