پروفایل امیر عودی نژاد

امیر عودی نژاد بازیگر
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

بازدیدها: ۱۳۶

بازدیدها: ۱۳۷

بازدیدها: 150

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

گواهینامه

  • کارگردانی

    شرکت فیلمسازی دنیا آفتاب

    1396/03 - 1398/07

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است