پروفایل Arefe Sadeqi

Arefe Sadeqi طراحی پوستر
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

به من پروژه های که با مهارت های من مرتبط هستند را ایمیل کن

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است