پروفایل ایوب آزاداندیش

ایوب آزاداندیش آریو آزاد
30 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان

شماره تماس:09374659990
جوایز:

ای بابا ....

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

گواهینامه

 • ارشد کارگردانی نمایش

  دانشگاه تهران مرکز

  2020/07 - 2019/06

  ارشد کارگردانی نمایش
  زیر نظر اساتیدی چون : استاد علی پویان / استاد فردوس حاجيان پاشاكلايي / استادشهرام کرمی / استادمنیژه محامدی /استاد ابوالفضل دژاکام /استاد محمد عارف / استاد حمیدکاکاسلطان / استاد دریابیگی / استاد شهاب عادل / استاد سعید شاپوری/استاد حمید امینه /استاد مهران امام بخش/استاد ابراهیم گله دارزاده و ….

آموزش

 • دوره بازیگری پیشرفته

  آموزشگاه نمای نزدیک

  2007/03 - 2007/07

  گذراندن دوره بازیگری / دوره دوم تکمیلی
  جمشید مشایخی / سنگ چاپ / حسن جوهرچی / بهاره ارجمند و …

 • دوره بازیگری 1

  آموزشگاه نمای نزدبک

  2006/08 - 2006/10

  گذراندن دوره بازیگری مقدماتی
  جمشید مشایخی / سنگ چاپ / حسن جوهرچی / بهاره ارجمند و …

 • دوره بازیگری 1

  آموزشگاه بازیگران

  2006/08 - 2006/10

  گذراندن دوره بازیگری مقدماتی
  جمشید مشایخی / سنگ چاپ / حسن جوهرچی / بهاره ارجمند و …