پروفایل آرمین به امیدحق

آرمین به امیدحق تدوینگر، جلوه های ویژه، موشن گرافیک و اصلاح رنگ
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

www.linkedin.com/in/arminbeomidehagh

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • تدوین، جلوه های ویژه ، موشن گرافیک و اصلاح رنگ و نور

  فریلنس

  1393/05 - حالا

 • جلوه های ویژه و پشتیبانی فنی

  کوچه سینما

  1388/07 - 1393/04

 • تدوین، جلوه های ویژه ، موشن گرافیک و اصلاح رنگ و نور

  فریلنس

  1393/05 - حالا

 • جلوه های ویژه و پشتیبانی فنی

  کوچه سینما

  1388/07 - 1393/04