پروفایل بهنام بصیری

بهنام بصیری کارگردان
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

آماده کارگردانی پروژه های تصویری شما به صورت سفارشی میباشم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید