پروفایل مرتضی فردینی

مرتضی فردینی تدوین فیلم
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

با کمترین قیمت

adobe premier 

09210174384

بازدیدها: ۸۷

بازدیدها: 88

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است