پروفایل صادق معتمدی

صادق معتمدی
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • گرافیست

  لیون کامپیوتر

  1389/10 - حالا

  بنده 9 سال سابقه کاری در زمینه طراحی با نرم افزار فتوشاپ رو دارم ، در همه زمینه‌ها
  تدوین حرفه‌ای تیزر کلیپ و غیر ..

 • طراح و گرافیست

  لیون کامپیوتر

  1389/10 - حالا

  بنده 9 سال سابقه کاری در زمینه طراحی با نرم افزار فتوشاپ رو دارم ، در همه زمینه‌ها
  تدوین حرفه‌ای تیزر کلیپ و غیر ..

 • طراح و گرافیست

  لیون کامپیوتر / اینستاقاب / نگارفیلم

  1389/10 - حالا

  بنده 9 سال سابقه کاری در زمینه طراحی با نرم افزار فتوشاپ رو دارم ، در همه زمینه‌ها
  تدوین حرفه‌ای تیزر کلیپ و غیر ..

 • طراح و گرافیست

  لیون کامپیوتر / اینستاقاب / نگارفیلم

  1389/10 - حالا

  بنده 9 سال سابقه کاری در زمینه طراحی با نرم افزار فتوشاپ رو دارم ، در همه زمینه‌ها
  تدوین حرفه‌ای تیزر کلیپ و غیر ..

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است