پروفایل حسن عساکره راد

حسن عساکره راد طراح سایت و برنامه نویسی اندروید
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان

طراحی سایت 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است