پروفایل محمد کریمی خوزانی

محمد کریمی خوزانی colorist & film restorationist

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است