پروفایل مارال حسینی

مارال حسینی بازیگر
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

بازیگر تئاتر

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است