پروفایل مهدی کارگر

مهدی کارگر نویسنده،کار گردان وتدوین گر

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است