پروفایل محدثه ذاکری

محدثه ذاکری بازیگری
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
  • سه تا کار تئاتر

دوتا کمدی یکی کلاسیک

یه کار تصویر کوتاه مستند 

بازدیدها: ۳

بازدیدها: ۰

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

گواهینامه

  • بازیگری مقدماتی

    موسسه کارنامه

    1396/07 - 1396/11

    بازدیدها: ۰