پروفایل نسرین هاشمی

نسرین هاشمی عکاس
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

عکاس صنعتی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است