پروفایل ابراهیم آریا اصیل

ابراهیم آریا اصیل فیلمسازی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

ساخت 4فیلم کوتاه

تدوین 10فیلم کوتاه

بازی در8فیلم کوتاه

تدوین چند موزیک ویدیو

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است