پروفایل ابراهیم آریا اصیل

ابراهیم آریا اصیل
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت: مارس 7, 2021

ساخت 4فیلم کوتاه

تدوین 10فیلم کوتاه

بازی در8فیلم کوتاه

تدوین چند موزیک ویدیو

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید