پروفایل پویا ظریف

پویا ظریف بازیگر
8 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

بلال طاهری

پارسا طاهری

سابقه کار (1)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است