پروفایل رامین امانی

رامین امانی مدرس آواز
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

من مدرس متود singing succes هستم یکی از بهترین متود های صداسازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است