پروفایل سیدعبدالرحیم قتالی

سیدعبدالرحیم قتالی فیلمساز
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده هرمزگان

فیلمساز و ویدیو آرتیست 

فیلم “درون” پذیرفته شده در جشنواره qandi انگلستان سال 2020

4 سال فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه

ساخت بیش از 5 تیزر برای چند تیاتر

ساخت موزیک ویدیو 

شماره تماس:09179536709
جوایز:

-

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید