پروفایل سجاد جلدانی

سجاد جلدانی گرافیست
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

عکاسی فضای باز

عکاسی تجاری

ساخت موشن گرافی

ساخت لندینگ پیج وبسایت

طراحی لوگو

نمونه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است