پروفایل شفق امانی

شفق امانی Content specialists
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

جهت آگاهی بیشتر از فعالیتها و تجارب کاری من لطفا به پیج زیر مراجعه کنید :

https://www.linkedin.com/in/shafagh-amani-2520b9110

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است