پروفایل سهیل صمدی

سهیل صمدی کارگردانی فیلم کوتاه
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دانشجویان رشته های ذیل جهت جمع آوری رزومه و کاربینی در تولید فیام کوتاه جهت جشنواره ها و تلویزیون دعوت می شوند . 

ارسال درخواست واتس آپ 

۰۹۹۱۸۳۶۱۹۶۴

جوایز:

در حال ارسال آثار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید