پروفایل Yaghoob Moradi tayyebi

Yaghoob Moradi tayyebi حرفه
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است