ترچمه یا ترجمه ، از اشتباهات رایج پول دربیاور!

در سایت های نشان دهنده تعداد جستجو، کلمه ترچمه بسیار دیده می شود‌.

این اشکال تایپی به خاطر نزدیک بودن دکمه های ج و چ بر روی کیبورد ایجاد می شود. اما آیا می توان از این اشتباه مهلک کسب درآمد کرد؟

جواب ما با قطعیت بله است. اما به نظر شما چرا؟ ادامه متن را بخوانید و اگر با هم نظر یا مخالف بود در کامنت دلیل خود را بنویسید.

حقیقت این است که اکثر افرادی که به دنبال مترجم می گردند ابتدا در گوگل جستجو می کنند. اما آن ها چه کلمه یا کلماتی را بیشتر از همه جستجو می کنند؟

طبق آماری که ما از سایت بررسی کلمات کلیدی پیدا کرده ایم. بیشترین کلمه ای که برای پیدا کردن مترجم جستجو شده بود کلمه ترجمه بود. اما نکته عجیب این بود که کلمه ترچمه هم بسیار جستجو شده بود.

نظر