سریال شب دهم- سریال مدار صفر درجه – سریال راه بی‌پایان – سریال میوه‌ی ممنوعه – سریال بچه‌های خیابان- سریال برادر – تله فیلم دماغ-

همکاری با کارگردانانی چون: فرزاد مؤتمن – همایون اسعدیان – حسن فتحی – حسن برزیده – جواد افشار – جواد اردکانی – حمید لبخنده

نظر