فیلم کوتاه صورت های بی چهره

کارگردان |‌ تدوین : حسام رحمانی

منتخب جشنواره آندر د رادار اتریش ۲۰۱۹
منتخب جشنواره بین المللی کوتاه استرالیا ۲۰۱۹
و …

Faces without Visage – صورت های بی چهره


https://www.imdb.com/title/tt10150348

نظر