فیلم کوتاه مر

نویسنده | کارگردان | تدوین |‌ تصحیح رنگ | تصویربردار | تهیه کننده : حسام رحمانی

منتخب جشنواره پاپی جسپر آمریکا ۲۰۱۸
منتخب جشنواره بین المللی فیلم کوتاه استرالیا ۲۰۱۸
منتخب دومین جشنواره فیلم کوتاه یروان ارمنستان ۲۰۱۹
بهترین موسیقی متن فیلم کوتاه از جشنواره رقابتی موسیقی ایتالیا ۲۰۱۹
منتخب جشنواره تصویر سال ۱۳۹۸
منتخب جشنواره بین المللی سنترال میشیگان آمریکا ۲۰۱۸
جایزه بهترین فیلم تجربی AI Film Fest سال ۲۰۱۸
و …
https://www.imdb.com/title/tt8692760

MER – مِر

نظر