فیلم کوتاه KEYBOARD

این فیلم به صورت تجربی و تماما با نرم افزار ساخته شده است.
از جمله ویژگی های بدیع این اثر ایده خلاقانه آن در به تصویر کشیدن دنیای امروز است.

نظر