موزیک ویدئو Ilness Bring Understanding از Item Caligo

کارگردان | ایده پرداز |‌ تصویربردار | تدوین |‌تصحیح رنگ : حسام رحمانی

جایزه بهترین موزیک ویدئو از جشنواره ایتالیایی در سال ۲۰۱۹
منتخب جشنواره گالاتا فریم ترکیه در سال ۲۰۱۹
منتخب جشنواره موج جدید چین در سال ۲۰۱۹
و …

MER – مِر


https://www.youtube.com/watch?v=4obPtRqz8GQ
https://vimeo.com/357366871
https://vimeo.com/357379543
https://itemcaligo.bandcamp.com

نظر