نمایشنامه موزیکال و سورئال گلنار و شهر هزار عجوزه

گلنار توسط کتاب جادویی مادربزرگ وارد سرزمینی طلسم شده میرود و باید راه شکستن طلسم را پیدا کند…
شخصیت ها شامل :
گلنار
مادربزرگ
موش موشی
پرنسس فیونا
سفید برفی
زیبای خفته
دروتی
شازده کوچولو
مترسک

نظر