پروژه چطور کار می‌کند

٢

بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید

فریلنسرها(نیروی کار) هنرمند از سراسر ایران برای انجام پروژه شما پیشنهادهای خود را ارسال میکنند. شما می توانید سابقه و نمونه کارهای آنها را ببینید و یک نفر را برای انجام کارتان انتخاب کنید.

٣

پرداخت پس از رضایت از کار

از پرداخت امن  استفاده کنید و هر زمان کار تحویل داده شد و راضی بودید به ما اعلام کنید تا مبلغ به فریلنسر پرداخت شود. اگر مشکلی در انجام کار بود ما  با سیستم حل اختلاف پیشرفته باعث رضایت شما خواهیم شد

نظر