پروژه های موجود

1 پروژه یافت شد 1 پروژه یافت شد

عکاس صحنه و پشت صحنه

  • جمهوری اسلامی ایران
  • ۱ مرداد ۱۳۹۸
  • 5 پیشنهاد

به یک هنرمند عکاس مسلط برای ۳ روز عکاسی صحنه و پشت صحنه فیلم کوتاه نیازمندیم

600000
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است