پروژه های موجود

1 پروژه یافت شد 1 پروژه یافت شد

فراخوان جذب عوامل برای ساخت فیلم

  • جمهوری اسلامی ایران
  • ۲ مرداد ۱۳۹۸
  • 19 پیشنهاد

 جذب عوامل برای ساخت فیلم کوتاه ۲۰ دقیقه ای بازدیدها: 710

25000000
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است