میزکار شما در محیط کاربری چگونه عمل می کند؟

میزکار حرفه ای:

کارفرما و فریلنسر پس از واریز مبلغ به محیط کاری نیاز خواهند داشت تا بتوانند به راحتی با هم گفتگو کرده و منظور مورد نظر خود را برسانند

میز کار سایت خدمات هنری شامل دو قسمت گفتگوی آنلاین و باکس فایل هاست که نیاز های کارفرما و فریلنسر را رفع خواهند نمود.

شما می توانید با همدیگر درباره پروژه تان صحبت کنید، فایل های مربوط به پروژه را بفرستید.

این گفتگو توسط مدیر قابل مشاهده است و در صورتی که بین شما اختلافی پیش آمد با توجه به این موارد درباره نتیجه پروژه تصمیم گیری خواهد کرد.

محیط کاربری فریلنسری

نظر