پروفایل امیرحسین شاه حسینی

امیرحسین شاه حسینی کارگردانی تدوین فیلمبرداری
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

داتسجوی کارشناسی کارگردانی سینما 

ساخت ۳ فیلم کوتاه ۲ مستند

09381207307

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است