پروفایل امیرحسین شاه حسینی

امیرحسین شاه حسینی
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت: مارس 7, 2021

داتسجوی کارشناسی کارگردانی سینما 

ساخت ۳ فیلم کوتاه ۲ مستند

09381207307

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید