پروفایل امیر صالحی

امیر صالحی
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت: مارس 7, 2021

تصویربرداری ۳۰پروژه فیلم کوتاه

تصویربرداری یک پروژه فیلم بلند سینما هنر و تجربه

ساخت یک فیلم نیمه بلند و کوتاه هنرو تجربه

ساخت چندین تیزر تبلیغاتی

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید