پروفایل Anahid Bande

Anahid Bande ✍فیلمنامه نویس🎬. نویسنده.📚نمایشنامه نویس🎭✍
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی
  • نمایشنامه نویس. فیلمنامه نویس. نویسنده. 

بازدیدها: ۳

بازدیدها: ۳

بازدیدها: ۳

بازدیدها: 3

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است