پروفایل سمانه اقایی

سمانه اقایی 4dcamera.point
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

فوق دیپلم گرافیک

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید