پروفایل Darya Razavi

Darya Razavi خواننده
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

هنرآموخته ی رشته ی گرافیک در هنرستان آزادگان

خواننده ی حرفه ای

دانش آموخته ی طراحی صنعتی

بازدیدها: ۳

بازدیدها: ۳

بازدیدها: ۳

بازدیدها: 3

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • منشی

  ارگانیک مایندد

  1397/12 - 1398/10

 • خواننده

  پروژه ای

  1390/01 - حالا

  سابقه کار در اجراهای بینوایان فلوت سحرآمیز کارمینا بورانا و …

 • منشی

  ارگانیک مایندد

  1397/12 - 1398/10

 • خواننده

  پروژه ای

  1390/01 - حالا

  سابقه کار در اجراهای بینوایان فلوت سحرآمیز کارمینا بورانا و …

گواهینامه

 • Vocal Pedagogy

  Hamzeh

  1398/06 - 1398/07

 • Vocal Pedagogy

  Hamzeh

  1398/06 - 1398/07