پروفایل احسان تشکری

احسان تشکری مدیریت تبلیغات
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

مشغول در اَددرو وب

مشغول در گردشگری سفرروایرانیان

جوایز:

تبلیغات ، برنامه نویسی ، طراحی Tuv Nord Germany

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • مدیریت تبلیغات

  شرکت تبلیغاتی اَددرو وب و شرکت گردشگری سفرروایرانیان

  1396/02 - حالا

  کلیه امور تبلیغاتی ، مشاوره ، برنامه ریزی ، تیم شتاب دهنده ، اجرا ، مجازی و محیطی ، رسانه و دیجیتال ، گسترده .

گواهینامه

 • Web and Graphic Ad

  Iran Germany Kishmehr

  1389/03 - 1389/09

آموزش

 • لیسانس گرافیک دیجیتال

  علمی کاربردی

  1392/07 - 1396/03

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است