پروفایل آرش ربانی

آرش ربانی نویسنده
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

کارشناسی ادبیات نمایشی و ارشد سینما از دانشگاه هنر

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است