پروفایل جواد براتی

جواد براتی تصویربردار-تدوینگر
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

تدوین و تصویر برداری 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است