پروفایل نوید سجادی حسینی

نوید سجادی حسینی فیلمساز .عکاس
1380 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
  1. نویدسجادی حسینی
جوایز:

کاندید دو دوره جشن خانه سینما بخش عکس فیلم .کاندیدودریافت دیپلم افتخار در جشن مستقل انجمن عکاسان خانه سینما. کاندیدیک دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان. شرکت درجشنواره فیلم کوتاه تهران درسه دوره .شرکت درچندجشنواره خارجی برای فیلم کوتاه ..

نمونه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است